Sabina Błotnicka

Jestem absolwentką psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Szkoły Trenerów w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie. Ukończyłam szkolenie na certyfikowanego psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego. Posiadam status członka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Dotychczasowe doświadczenia zdobywałam w trakcie rocznego wolontariatu w Klinice Psychiatrycznej w Lublinie, w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Centrum DZWONI w Rzeszowie,
SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie, ZAZ w Rzeszowie, Szkole Policealnej Eureka jako nauczyciel psychologii, a także prowadząc szkolenia i warsztaty dla firm i instytucji.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Podstawą terapii CBT (Cognitive Behavioral Therapy) jest założenie,że istnieje związek między emocjami, myślami a zachowaniem danej osoby. Nasze trudności nie wynikają często z samego wydarzenia,ale znaczenia jakie mu nadajemy. Negatywne myśli automatyczne wpływają na nasze samopoczucie. Zadaniem terapeuty CBT jest odnalezienie wraz z pacjentem destrukcyjnych przekonań, które doprowadziły do ich powstania.

Jako terapeuta poznawczo-behawioralny zajmuję się m.in terapią zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, terapią par, terapią rodzin a także innymi trudnościami,
z którymi zgłaszają się pacjenci.

Stale poszerzam zakres mojej wiedzy i umiejętności. Ukończyłam czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. W swojej pracy korzystam nie tylko z zasad klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), ale także z jej nowych nurtów (DBT, ACT, mindfulness). Jestem pod stałą superwizją. Dbam o swój rozwój osobisty zgodnie z przekonaniem, że dzięki pracy nad sobą poprawiam jakość relacji pomiędzy mną a pacjentem.

Warsztaty i szkolenia


Prowadzę warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych m.in.:
komunikacji interpersonalnej, asertywności, budowania zespołu, zarządzania stresem szczegóły TUTAJ

KWALIFIKACJE

Wykształcenie (dyplomy do wglądu w rejestracji Ośrodka GAMA)

2015-2019 Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna; TER-COGNITIVA Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe, Kraków

2009-2014 Psychologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie ukończone z wyróżnieniem; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Szkolenia

2019 Członek zespołu konsultacyjno-samokształceniowego DBT on-line przy Polskim Towarzystwie Terapii Dialektyczno-Behawioralnej- edycja lato 2019

02-04.2019 Ośmiotygodniowy kurs MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) -redukcja stresu w oparciu o trening uważności i współczucia, Rzeszów

06.2018 Terapia schematów emocjonalnych, TER-COGNITIVA, Kraków

04-06.2015 Trzystopniowy kurs terapii behawioralnej, Solis Radius, Rzeszów

10.2012-06.2013 Szkoła Trenerów, Stowarzyszenie Natanaelum w Lublinie  w tym własny trening interpersonalny i intrapsychiczny

12.2010 „Metody pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi” szkolenie w ramach wolontariatu w Klinice Psychiatrycznej w Lublinie

Konferencje – wystąpienia

03.2012 Sympozjum naukowe „Efektywne wsparcie-praca na zasobach”, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Instytutu Psychologii KUL – plakat „Internet-Uzależnienie XXI  wieku”, Lublin


By zarejestrować się do Sabiny Błotnickiej prosimy o kontakt pod nr 888 904 032

Sabina Błotnicka – ZnanyLekarz.pl


Powrót do sekcji Nasz Zespół