Karolina Adamek

Ukończyłam studia psychologiczne i pedagogiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
oraz szkolenie I stopnia do pracy z doświadczeniem zaniedbania, przemocy, strat prokreacyjnych.
Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Certyfikat PTTPB nr 689).

Dotychczasowe doświadczenie zdobyłam w Klinice Psychiatrycznej, Wojskowej Pracowni Psychologicznej,
w ośrodkach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadząc szkołę rodzenia w SP ZOZ, a także pełniąc funkcję terapeuty dzieci we wczesnych fazach rozwoju. Współpracowałam z Środowiskowymi Domami Samopomocy i fundacjami na rzecz osób niepełnosprawnych. Przez kilka lat byłam psychoterapeutą w Fundacji „Pasieka” oraz w Centrum Pomocy Rodzinie „Przystań”, gdzie pracowałam z osobami indywidualnymi oraz z parami i małżeństwami.

Jak pracuję..


Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci, par i małżeństw.
Posiadam wiedzę i doświadczenie kilkuletniej pracy z rodziną w kryzysie.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Szczególną wagę przywiązuję do trudności przeżywanych w chwili obecnej. Plan terapii tworzę wspólnie z klientem, który jest aktywnym uczestnikiem i współautorem leczenia. Dużą wagę przykładam do poznania zależności między przeżywanymi emocjami, myślami i zachowaniem oraz wprowadzenia w tych obszarach zmian na lepsze. Materiałem wyjściowym do pracy na sesjach są zawsze konkretne sytuacje z życia klienta.

Pozostaję pod stałą superwizją.

 

Zajmuję się…


pracą z osobami w momentach kryzysu, rozwodu, utraty kogoś bliskiego, strat prokreacyjnych,

terapią skutków przeciążających wydarzeń, traum,

terapią zaburzeń nastroju,

terapią zaburzeń lękowych (lęk społeczny, lęk napadowy, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),

terapią zaburzeń odżywiania,

terapią zaburzeń osobowości,

terapią bezsenności,

terapią gniewu,

pomocą w trudnych sytuacjach życiowych.

Pracuję również z osobami chorymi somatycznie oraz z niepełnosprawnymi i ich bliskimi.

Prowadzę konsultacje wychowawcze dla rodziców.

 

Zapraszam do uczestnictwa w prowadzonych przeze mnie grupach terapeutycznych oraz warsztatach z zakresu psychologii szczegóły TUTAJ

 

KWALIFIKACJE

Wykształcenie (dyplomy do wglądu w rejestracji Ośrodka GAMA)

2014-2018 Psychoterapia poznawczo-behawioralna; Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Tercognitiva w Krakowie

2011-2013 Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne – studia podyplomowe; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2007-2012 Psychologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie ukończone w grupie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej roku 2011/2012; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Szkolenia

06.2018 Terapia Schematów Emocjonalnych; Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Tercognitiva, Kraków

06.2014 The New Experience for Survivors of Trauma – Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą NEST, Milanówek

03.2013 Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem; Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej PSTB, Kraków

04.2012 W świecie ADHD – diagnoza i terapia; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

01.2012 Neuropsychologia sądowa w opiniowaniu przestępstw seksualnych; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

05-06.2011 Mediator sądowy; Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny, Lublin

 

Konferencje

09.2014 XII Międzynarodowa Konferencja NEST, Prešov na Słowacji

06.2012 Szkolne programy wychowawcze i profilaktyczne – między teorią a praktyką; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

04.2012 Od praw dziecka do praw seniora – II Forum Młodych; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

04.2012 Profilaktyka i Ty; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

05.2011 Biznes pod lupą psychologa – Ogólnopolska Konferencja Naukowa; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

04.2011 Być twórcą siebie – I Forum Młodych; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

03.2011 Droga ku dorosłości. Wspomaganie rozwoju ucznia w nowoczesnej szkole; Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny UMCS, Lublin

11.2010 Zapobieganie problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci; Kuratorium Oświaty, Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny UMCS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Lublin

11.2010 Moc pomocy; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

05.2010 Oko w oko z … miłością; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

04.2010 Śladami Benjamina Buttona – Dorastanie i Dzieciństwo; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

11.2009 Współczesne problemy w opiniowaniu i resocjalizacji – Ogólnopolska Konferencja Psychologii Sądowej i Resocjalizacji; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

04.2009 Oblicza reklamy – psychologia w reklamie, reklama w psychologii; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

03.2009 Oko w oko z nieśmiałością; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

 

Konferencje – wystąpienia

10.2010 Pomoc rodzinie – wyzwania dla psychologów; Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny UMCS, Lublin

 

Konferencje – organizacja

04.2011 Oko w Oko z Agresją; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

03.2011 Różne oblicza osobowości; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

03.2011 Przeciwdziałanie dyskryminacji szansą na ograniczenie zachowań agresywnych; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

12.2010 Dwie Twarze Seksuologii; Instytut Psychologii UMCS, Lublin

 

Inne:

06.2012 Opracowanie i realizacja programu działań terapeutycznych dla dzieci; Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Lublin

11-09.2011 Zły dotyk – opracowanie i realizacja programu działań terapeutycznych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, Lublin

05.2011 Studencie nie zgrzytaj – projekt profilaktyczno-edukacyjny na temat stresu; Koło Naukowe Psychologów UMCS, Lublin

05.2011 Biała Niedziela – projekt profilaktyczno-edukacyjny na temat anoreksji i stresu; Koło Naukowe Psychologów UMCS, Lublin


Konsultacja/ psychoterapia indywidualna (50 min) – 100 zł

Konsultacja/terapia par (50 min) – 150 zł

Godziny przyjęć:  wtorek 8.00-17.00, środa 10.00-20.00, piątek 8.00-20.00

Rejestracja wizyt: 663 003 908 lub kontakt@gama.rzeszow.pl

Karolina Adamek – ZnanyLekarz.pl


Powrót do sekcji NASZ ZESPÓŁ