Kamila Witek-Oboza


Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji.

Ukończyłam 4-letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie,
rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Psychologii Stosowanej.
Uzyskałam również kwalifikacje pedagogiczne w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracując od kilku lat w Centrum Pomocy Rodzinie realizuję zadania zarówno psychologa-diagnosty,
badając predyspozycje osób starających się o bycie rodziną zastępczą, jak i psychoterapeuty.

W zakresie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii pracuję z osobami
przeżywającymi trudności emocjonalne oraz kryzysy życiowe (m. in. problemy w relacjach z innymi,
trudności wychowawcze z dziećmi, kryzysy partnerskie, żałoba po utracie bliskiej osoby, depresja, niepokój i lęk). Posiadam doświadczenie zarówno w zakresie indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych, jak również terapii rodzinnej i małżeńskiej.

W pracy terapeutycznej bazuję przede wszystkim na założeniach podejścia systemowego, które szczególną uwagę poświęca relacjom i wzajemnym oddziaływaniom pomiędzy osobami w rodzinie. Korzystam również z teorii nurtu psychodynamicznego.

W swojej pracy kładę nacisk na przestrzeganie zasad etycznych Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa
oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.


Dbam o to aby spotkania terapeutyczne z drugim człowiekiem odbywały się z poszanowaniem jego wartości, w atmosferze zaufania oraz zrozumienia.

 

KWALIFIKACJE

Wykształcenie (dyplomy do wglądu w rejestracji Ośrodka GAMA)

2012-2016 Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie – 4-letni kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

2010-2011 Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego – uprawnienia pedagogiczne

2006-2011 Studia magisterskie – Uniwersytet Jagielloński: kierunek – Psychologia stosowana

 

Szkolenia

07.2021 r. webinar „Dryfując nad przepaścią – osobowość borderline”, Mazowieckie Centrum Psychoterapii

06.2021 r. – webinar „Narcyz nie kocha ani drugich, ani siebie – Erich Fromm” – Zrozumieć osobowość narcystyczną, Mazowieckie Centrum Psychoterapii

06.2021 r. wykład dr Evy Hadhazi „Odkrywanie korzeni matczynego poczucia winy poprzez Analizę Więzi Prenatalnej”, Analiza Prenatalna

05.2021 r. „Integracja sensoryczna żłobczaka – jak wspierać SI u dzieci 1-3 lata.”, Aleksandra Charęzińska

12.2020r. „Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”, Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS – Artur Gębka, Joanna Gutral

2018-2019 Cykl szkoleń w ramach projektu „Bliżej rodziny”, ROPS Rzeszów:

 • „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania”

 • „Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową”

 • „Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS”

 • „Praca z dziećmi o zaburzonych więziach”

 • „Trening umiejętności wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi”

 • „Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży”

 • „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami”

 • „Diagnoza rodziny”

 • „Metoda dialogu motywującego z klientem oraz z rodziną”

 • „Szkolenie rodzin wspierających i zastępczych w zakresie pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”

 • „Trening przeciwdziałania przemocy i profilaktyka uzależnień”

 • „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie”

 • „Trening umiejętności kontaktu bez przemocy i zastępowania agresji”

 • „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”

2016 Nadmierne używanie Internetu przez rodziców, a rozwój umysłu dziecka, co może się dziać i jak można pomóc?Siemacha, Krakowski Instytut Psychoterapii, Fundacja Dzieci Niczyje, Rzeszów

2016 „Psychodietetyka” Dietetycznie Poprawni, Warszawa

2015 Podejście egzystencjalne – psychoterapia Gestalt”, Ośrodek Psychoterapii Systemowej, Kraków

2015 Cykl szkoleń: „Profilaktyka krzywdzenia małego dziecka” Siemacha, Krakowski Instytut Psychoterapii, Fundacja Dzieci Niczyje, Rzeszów

2015 „Podejście poznawczo-behawioralne w psychoterapii” Ośrodek Psychoterapii Systemowej, Kraków

2014 „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I” według metody A.Faber i E.Mazlish – szkolenie dla realizatorów, PCPR Rzeszów

2014 „Zespół Zaburzonych więzi R.A.D.”, PCPR Rzeszów

2011 „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień” Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, Kraków

2010 „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia” Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji Wieku Rozwojowego – Monachium, Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego; Kraków

 

Konferencje

05.2021 r. Konferencja „Dziecko dla systemu czy system dla dziecka? Perspektywy środowiskowego modelu wsparcia w kryzysie psychicznym”, Uniwersytet SWPS w Poznaniu, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania

2017 Konferencja „Poznać, zrozumieć, wychować – dziecko w pieczy zastępczej” – współorganizowanie i udział, Starostwo Powiatowe i PCPR Rzeszów

2014 Konferencja „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Dobre praktyki” – udział oraz prezentacja własna, PCPR Krosno

2013 I Podkarpacka Konferencja „Dziecko z FAS”, Dzienny Odział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży, Rzeszów

 

 


Terapia indywidualna (50 min) – 140 zł

Godziny przyjęć:

środa 10.00-18.00
terapia online – w indywidualnie umówionych terminach

Rejestracja wizyt: 663 003 908 lub kontakt@gama.rzeszow.pl

REJESTRACJA ONLINE


 

 

 

Powrót do sekcji NASZ ZESPÓŁ