Iwona Maj

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od 10 lat jestem pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią, współorganizuję warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, zajęcia warsztatowe
z doradztwa zawodowego, pracuję z rodzicami, z uczniami zdolnymi, prowadzę terapeutyczną grupę dziecięcą
w oparciu o program „Miasteczko”.

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna CBT jest podejściem o potwierdzonej badaniami naukowymi skuteczności. Terapeuci poznawczo-behawioralni zajmują się m.in. terapią uzależnień, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, zespołem stresu pourazowego (PTSD) oraz innymi trudnościami, z którymi zgłaszają się pacjenci. Terapia opiera się na współpracy pomiędzy terapeutą a pacjentem.
W podejściu tym podkreśla się wzajemną zależność pomiędzy myślami, emocjami
a zachowaniem. Istotne jest znaczenie jakie osoba nadaje własnym problemom.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest dla Ciebie jeśli:

 • odczuwasz uporczywy lęk i niepokój, niepokoisz się przyszłością Twoją i Twoich bliskich,

 • zdarzają Ci się napady panicznego lęku, boisz się wychodzić z domu z obawy przed kolejnym atakiem,

 • odczuwasz lęk przed znalezieniem się w sytuacji, z której ucieczka może być trudna lub też kłopotliwa, lub pomoc niedostępna,

 • unikasz kontaktów z ludźmi z obawy przed oceną, wyśmianiem przez inne osoby,

 • odczuwasz silny lęk przed zwierzętami, przedmiotami czy też zjawiskami atmosferycznymi,

 • inne osoby zwracają uwagę, że nadmiernie niepokoisz się stanem Twojego zdrowia, jesteś pochłonięty obawami dotyczącymi zapadnięcia na poważną chorobę,

 • pojawiają się u Ciebie niechciane myśli, odczuwasz przymus wykonania pewnych czynności np. liczenia, mycia rąk, wielokrotnego sprawdzania, wykonywania czynności w określonej kolejności,

 • masz obniżony nastrój, odczuwasz smutek, przygnębienie, straciłeś zainteresowanie dotychczasowymi zajęciami, masz poczucie braku energii,

 • masz trudności w kontaktach z innymi ludźmi,

 • jesteś drażliwy, łatwo Cię wyprowadzić z równowagi,

 • masz inne trudności, z którymi nie możesz sobie poradzić

 

KWALIFIKACJE

Wykształcenie (dyplomy do wglądu w rejestracji Ośrodka GAMA)

2015-2019 Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna; TER-COGNITIVA Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe, Kraków; certyfikat nr 692

2011-2013 Doradztwo zawodowe – studia podyplomowe ukończone z wynikiem bardzo dobrym, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Lublin

2009-2011 Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna studia podyplomowe, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin

2009 Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej (270 godzin)

2002-2007 Psychologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie ukończone z wynikiem bardzo dobrym; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Szkolenia (wybrane)

08.2019 r. Warsztat Teoria i Techniki Metapoznawcze w Terapii, Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Ter-Cognitiva, Kraków

05. 2019 r. QEEG a Biofeedback, BioMed, Wrocław

04.2019 r.  EEG-Biofeedback I stopnia, BioMed, Wrocław

07.2018 r. Mediacje rówieśnicze, szkolne, oświatowe, Polskie Centrum Mediacji

01-06. 2014 r. Terapia grupowa dzieci w oparciu o program MIASTECZKO. Część I Uprawniająca do prowadzenia terapeutycznych grup dziecięcych w oparciu o w/w program, Ośrodek Szkoleń Systemowych

03.2014 r. Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku, Kraków

03.2013 r. Terapia poznawczo-behawioralna w interwencji kryzysowej, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami”

10.2012-01.2013 r. Menedżer szkoleń; Centrum tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic

12.2012 r. Jak zmotywować nastolatka? Zasady i metody dialogu motywującego w pracy z młodzieżą, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Poza Schematami

2012 r (20h) Problemy psychologiczne wieku dziecięcego: moczenie, zanieczyszczanie się, tiki. Samookaleczenia w modelu terapii poznawczo-behawioralnej, prowadzący Agnieszka Pisula

10-11.2010 r.  Interwencja kryzysowa wobec dzieci, prowadzący Maria Dekert

02.2010 Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży – OCD, zaburzenia odżywiania, ćwiczenie technik poznawczych, prowadzący Artur Kołakowski

09.2009 r. Szkoła dla rodziców i wychowawców w oparciu o koncepcję T. Gordona i książkę A. Faber, E. Mazlish pt. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły; Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej

04.2009 Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, prowadzący Artur Kołakowski (60 godzin)

 

Konferencje – udział

05.2019 r. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, Rzeszów

11.2018 r. XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Czy psychiatria kołem się toczy?” O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, Kraków

10.2015 r. Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka, Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku

11.2014 r. Dysleksja i ADHD: wyzwania dla pedagogiki i psychologii XXI wieku: nowe metody diagnozy i neuroterapii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Firma Biomed Neurotechnologie

04.2014 r. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci. Wspieranie więzi i praca z oznakami jej wczesnych zakłóceń w relacji rodzic dziecko, Fundacja Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie Siemacha

03.2014 r. Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci, Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Edukacji Naukowej

06.2010 r. Uczeń z FAS – diagnoza, funkcjonowanie, profilaktyka; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Lublinie

11.2009 r. Zagrożenie dysleksją i dysleksja. Skuteczność oddziaływań terapeutycznych, Wydawnictwo Edukacyjne


Psychoterapia indywidualna (50 min) – 140 zł

Aktualnie do odwołania dostępne jedynie konsultacje online

Rejestracja wizyt: 663 003 908 lub kontakt@gama.rzeszow.pl
REJESTRACJA ONLINE