Edyta Gogół-Iżowska

 

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii (o specjalności klinicznej),
licencjackie z pracy socjalnej oraz podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego.
Jestem absolwentką Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.
Posiadam certyfikat terapeutki przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jestem absolwentką całościowego podstawowego szkolenia
z terapii EMDR i posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR do samodzielnego prowadzenia terapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 
Zapraszam osoby doświadczające kryzysów emocjonalnych, sytuacyjnych i rozwojowych,
chcące wprowadzić zmiany w swoim życiu. Mam doświadczenie w pracy m.in: z osobami w kryzysach zdrowia psychicznego, zmagających się z depresją, zaburzeniami lękowymi, przeżywaniem żałoby
po stracie, w kryzysie małżeńskim/partnerskim,  po doświadczeniach traumatycznych.
 
Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach,
zdobywając wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu pracy terapeutycznej, terapii indywidualnej,
interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pomocy społecznej, profilaktyki ryzykownych zachowań, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki i leczenia uzależnień, promocji zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS
i innych STI, a także edukacji seksualnej. Przez wiele lat współpracowałam z organizacjami pozarządowymi w Warszawie zajmującymi się udzielaniem pomocy, edukacją i wsparciem osób w kryzysie.
Posiadam doświadczenie pracy w pomocy społecznej, w obszarze wspierania rodziny.
Jako specjalista w zakresie psychologii opiniowałam w sprawach rodzinnych, opiekuńczych,
cywilnych i karnych nieletnich na zlecenie Sądu Okręgowego.

 


Ukończyłam szkolenie specjalizacyjne organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR we współpracy z Europejskim Towarzystwem EMDR uprawniające do prowadzenia terapii EMDR. W swojej pracy wykorzystuję to podejście szczególnie w pracy z osobami, które doznały urazów lub mają za sobą przeżycia o charakterze traumatycznym. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) to „terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”, uznana za jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie form psychoterapii. Jest to kompleksowe podejście, integrujące elementy różnych szkół terapeutycznych. EMDR jest skierowana dla osób, które przeżyły bolesne, traumatyczne doświadczenia i borykają się z ich psychicznymi konsekwencjami. Terapia dedykowana osobom, które doświadczyły różnego rodzaju wydarzeń traumatycznych m.in: przemocy, wypadków drogowych, straty bliskiej osoby, bycia świadkiem śmierci, towarzyszenia w chorobie, gwałtu, doświadczenia katastrofy czy klęsk żywiołowych. EMDR wykorzystywany jest również w pracy z osobami doświadczającymi silnego napięcia,lęku,stresu w aktualnym życiu, czego nie łączą z żadnym konkretnym wydarzeniem. Terapia rekomendowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, Światową Organizację Zdrowia czy Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym.
Terapię EMDR prowadzę TYLKO stacjonarnie w gabinecie, nie ma możliwości przeprowadzenia tego rodzaju spotkań online. 

Pracuję z osobami dorosłymi.

Interesuje mnie człowiek i każde spotkanie uważam za wartość. Nie jest dla mnie istotne z jakim problemem czy trudnością przychodzi. W pracy koncentruję się na teraźniejszości i przyszłości. Wszyscy ludzie mają mocne strony, które można wydobyć celem poprawy jakości życia.

Bliska jest mi filozofia TSR:

Jeśli coś działa, rób tego więcej.

Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej-rób coś innego.

Jeśli coś się nie zepsuło-nie naprawiaj.

KWALIFIKACJE

Wykształcenie (dyplomy do wglądu w rejestracji Ośrodka GAMA)

06.2018 Psychologia transportu, studia podyplomowe, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

05.2015 Studium terapii i treningu grupowego, studia podyplomowe, nr świadectwa 9659, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2006-2011  Psychologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie, specjalność: kliniczna, nr dyplomu 6352, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

2010 Praca socjalna – studia licencjackie, specjalność: praca socjalna w pomocy społecznej, nr dyplomu 32927, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Szkolenia

2023 – Certyfikat Terapeutki nadany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach LINK

02.2021 EMDR w terapii zaburzeń dysocjacyjnych Podejście Progresywne– Dolores Mosquera

06-09.2020 Szkolenia organizowane przez Fundację Vitamelius i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR:

  • Traumy interpersonalne w terapii EMDR– Dolores Mosquera
  • Rozwój traumatyczny a choroba. EMDR w psychoonkologii, most pomiędzy ciałem a umysłem-Elisa Faretta
  • Pokonywanie i zarządzanie stratą. Jak stosować EMDR w klinicznym podejściu do żałoby-Antonio Onofri

06.2020 Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach -Jacek Szczepkowski Centrum Rozwiązań

2019 Odwrażliwianie i powtórne przetwarzanie za pomocą ruchu gałek ocznych metodą EMDR Szkolenie podstawowe  I i II stopnia organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii i Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Anna Rita Verardo

2019 Interwencja Kryzysowa w PSR, 64h, Warszawa, prowadzące szkolenie: Liliana Krzywicka, Ewa Majchrowska, Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, nr zaświadczenia 1467/2019

09.2015-06.2016 Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, nr dyplomu 116/2016

05.2015 Interwencja wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie-aspekty prawne, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w Warszawie

10.2014 Szkoła dla rodziców i wychowawców, autorski program Joanny Sakowskiej-40h

06.2014 Choroby psychiczne dzieci i młodzieży, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie

10.2013 Metody rozwiązywania konfliktów-mediacje, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie

10.2013 Seminarium Praca i kontakt z osobą doznającą przemocy w toku realizacji procedury Niebieskiej Karty, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

09.2013 XVI edycja Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie, nr dyplomu 3/ST/2013

05.2013 Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy asystenta rodzinnego– kurs I stopnia, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, nr dyplomu 13/76/595/

10.2012 Wybrane aspekty pracy z rodziną, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

09.2011 Szkolenie z zakresu używania i uzależnienia od środków i substancji psychoaktywnych– Stowarzyszenie MONAR

 

Konferencje – wystąpienia

11.2016 V Konferencja interdyscyplinarnaPrzemoc seksualna wobec kobiet – tytuł wystąpienia: „Znaczenie profilaktyki i edukacji seksualnej w kontekście przeciwdziałania przemocy wobec kobiet”

12.2015 XXII Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” – Wystąpienie w ramach panelu „Profilaktyka HIV/AIDS wśród osób świadczących usługi seksualne – trendy i wyzwania” tytuł: „Outreach jako metoda pracy w środowisku osób świadczących usługi seksualne na ulicach i w agencjach – 10 lat doświadczeń Stowarzyszenia Program STACJA”

05.2015 Konferencja „Asysta rodzinna – rola i miejsce w lokalnym systemie wsparcia i pomocy rodzinie”Wystąpienie pod tytułem “Asysta rodzinna w OPS Wola”, Udział w panelu dyskusyjnym „Miejsce asystenta rodziny w lokalnym systemie wsparcia i pomocy rodzinie” (panelista)

 

Konferencje – udział

06.2019 XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poświęconej Podejściu Skoncentrowanemu na Rozwiązaniach  “TSR- wspólne założenia, różne rozumienie(a)”-12h, Toruń

06.2019 VI Ogólnopolska Konferencja “Narkotyki – Narkomania. Nauka, Polityka i Praktyka”, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, Warszawa

11.2012 IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, „Rewolucja czy ewolucja – nowe koncepcje i strategie leczenia uzależnień”, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie

2011-2015 Regularne uczestnictwo w konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, Warszawa

 


Terapia indywidualna (50 min) – 140 zł

Godziny przyjęć:

wtorek 9.00-18.00
środa 9.00-12.00 (praca zdalna – tylko konsultacje online)
czwartek 9.00-13.00

Rejestracja wizyt: 663 003 908 lub kontakt@gama.rzeszow.pl

REJESTRACJA ONLINE


Edyta Gogół-Iżowska – ZnanyLekarz.pl