Andrzej Hamryszczak

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego CBT
pracującym w tzw. trzech falach terapii behawioralnej:

I fala – terapia behawioralna/stosowana analiza zachowania;
II fala – klasyczna terapia poznawczo – behawioralna;
III fala – transdiagnostyczna terapia poznawczo – behawioralna/ terapia akceptacji i zaangażowania ACT/ Terapia FAP/ terapia dzieci i młodzieży w Modelu DNA V.

Jestem również terapeutą motywującym wspierającym podejmowanie decyzji do zmiany w swoim życiu/ podjęciu motywacji do terapii wykorzystywanej w początkowej fazie oddziaływań terapeutycznych m.in. w terapii poznawczo behawioralnej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, parami i rodzinami. Oddziaływania terapeutyczne uzupełniam prowadząc warsztaty i konsultacje dla rodziców i nauczycieli z
Pozytywnej Dyscypliny – metody wychowawczej opartej na wzajemnym szacunku i miłości, która nie uznaje kar i nagród.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m. in. w Akademickim Centrum Psychoterapii SWPS w Warszawie, Rzeszowskim Stowarzyszeniu Solis Radius w Rzeszowie, Fundacji Krok po Kroku w Warszawie, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Krakowskim Instytucie Psychoterapii w Rzeszowie.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli terapia akceptacji i zaangażowania
to jedno z podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii behawioralnych, ostatnio zyskujących coraz większe potwierdzenie w badaniach naukowych oraz rosnące zainteresowanie klinicystów na całym świecie.
Terapia ACT łączy w sobie tradycje behawioralne, poznawcze, humanistyczne i egzystencjalne. Zgodnie z jej główną tezą umysł nieustannie tworzy ból emocjonalny (negatywne myśli, nieprzyjemne emocje, pragnienia którym trudno się oprzeć, uporczywe wspomnienia), nie istnieje tzw. „zdrowa normalność”, cierpienie zaś jest udziałem każdego człowieka. Problemy pojawiają się wtedy, gdy człowiek podejmuje daremną walkę ze swoim wewnętrznym cierpieniem, tym bardziej je potęgując.

Opisywana psychoterapia wykorzystuje metafory, paradoksy i ćwiczenia oparte na doświadczeniu pomagające zwiększyć psychologiczną elastyczność (psychological flexibility), nawiązać zdrowy kontakt z wcześniej unikanymi i zwalczanymi myślami, uczuciami czy wspomnieniami. Akceptacja tych osobistych doświadczeń oraz świadome przeżywanie bieżącej chwili, umożliwiają pełniejsze zaangażowanie się w życie, rozwijanie go w upragnionym, wyznaczonym przez cenione wartości, kierunku.
Celem ACT nie jest pozbywanie się symptomów zaburzeń, lecz umożliwienie robienia w życiu tego, co ważne i znaczące, realizacji istotnych celów, ubogacenie życia w sens i
znaczenie. Ustąpienie symptomów zaburzeń jest tylko skutkiem ubocznym dokonanych w życiu zmian i podjęcia istotnych działań.

Kształcenie w sobie elastyczności psychologicznej jest uniwersalną i udowodnioną naukowo drogą do podwyższenia jakości życia i uporania się z problemami zarówno dla osób
przechodzących przez trudny czas w życiu i szukających terapii, jak i dla chcących trenować swój umysł lub szukających profilaktyki i drogi w życiu.

  • W psychoterapii ACT odznacza się badaniami w szerokim zakresie problemów psychicznych związanych m.in. z depresją, różnymi odmianami lęku (obsesje i
    kompulsje, społeczny, trauma, ataki paniki i inne), uzależnieniami, przewlekłym bólem, skomplikowanymi i długotrwałymi problemami psychicznymi.
  • W rozwoju osobistym/coachingu badania wskazują, że ACT osiąga skuteczność w radzeniu sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz w podnoszeniu wydajności i
    jakości życia u pracowników oraz sportowców.

 

KWALIFIKACJE

Wykształcenie (dyplomy do wglądu w rejestracji Ośrodka GAMA)

od 2020 (w trakcie) Seksuologia Kliniczna, studia podyplomowe, Uniwersytet SWPS

od 2019 (w trakcie) Kurs Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej,  Szkoła Psychoterapii Crescentia (uprawniająca do certyfikatu terapeuty poznawczo – behawioralnego PTTPB)

od 2019 (w trakcie) Szkoła Terapii Motywującej, Polski Instytut Dialogu Motywującego (uprawniająca do certyfikatów „praktyka dialogu motywującego” PIDM oraz „Terapeuty motywującego” Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej”)

2018 – 2019 Stosowana analiza zachowania – studia podyplomowe , Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

2016 – 2017  Kurs Terapii Systemowej – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

2011 – 2016 Psychologia – jednolite studia magisterskie Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie (psychologia kliniczna, specjalizacje: psychoterapia poznawczo – behawioralna, stosowana analiza zachowania)

 

Szkolenia

2020 Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych, Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

2019 Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców POSITIVE DISCIPLINE ASSOCIATION

2019 Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny klasy POSITIVE DISCIPLINE ASSOCIATION

 

Szkolenia III Fali Terapii ACT

2020  Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Profilaktyka i terapia w ujęciu Modelu DNA V – AMIE Warszawa, ACBS Polska, Hubert Czupała

2019   FAP: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość – Uczę się ACT, Matthew Menaysa – Skinta

2019   Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w żałobie – Uczę się ACT, Ray Owen

2019   Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej. Wprowadzenie do pięciu zasad FAP – uczę się ACT, Matthew Menaysa – Skinta

2019   Wstęp do ACT – Uczę się ACT, Bartosz Kleszcz

 

Inne szkolenia

2018   SYSABA – nowy standard dokumentowania w terapii behawioralnej

2018   Autism Diagnostic Interviev – Revised, część teoretyczna, URz, Fulbright Polska

2017   Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem Programu RDI, Maria Dąbrowska Jędral

2016   Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs trzy stopniowy, PSTB Kraków

2016    Autyzm a seksualność, Izabela Fornalik

2016   Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej,  PECS Poland

2016     Jak utrzymać dyscyplinę w klasie, Szkoła Ucząca się

2015     Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych, PECS Poland

2015     Picture Exchange Comunication System, PECS Poland

2015     Softa – System for Observing Family Therapy Alliances, KIP Kraków

2011    Terapia behawioralna dzieci i młodzieży – kurs trzy stopniowy, SPOA Gdańska, Beata Ignaczewska

2008   Metoda Dobrego Startu –  kurs doskonalący, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Marta Bogdanowicz

2008  Metoda Dobrego Startu –  kurs teoretyczny, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Marta Bogdanowicz


Konsultacja/terapia psychologiczna (50 min) – 90 zł

Terapia par (75 min) – 140 zł

Godziny przyjęć: środa 14.00-21.00

Rejestracja wizyt: 663 003 908, kontakt@gama.rzeszow.pl

REJESTRACJA ONLINE