Rejestracja

Poniżej znajduje się formularz rezerwacji online, zapraszamy również do rejestracji telefonicznej +48 663 003 908.
Pod formularzem znajdą Państwo Regulamin wizyt oraz nr konta do płatności za sesje online. 

Nr konta do wpłat:
45 2490 0005 0000 4530 7885 9981 ALIOR Centrala
Jeżeli konto z którego jest wysyłana płatność należy do Pacjenta, w tytule wystarczy wpisać „Płatność za usługi”
lub  imię i nazwisko/ inicjały Pacjenta (jeśli konto należy do kogoś innego).

 Regulamin rezerwacji wizyt

w Ośrodku Terapii GAMA

obowiązuje od dn. 1.04.2020 r

1. Z usług Ośrodka może zostać każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego (w przypadku osób w wieku 16-17 lat wymagana jest zgoda zarówno dziecka jak i opiekuna).

2. Rejestracja wizyt odbywa się osobiście, telefonicznie, SMSowo, drogą mailową lub poprzez formularz online na stronie internetowej.

3. Każdy Pacjent otrzyma przypomnienie o wizycie SMSem dzień wcześniej. Na życzenie wysyłamy mailowo powiadomienie o rezerwacji z linkiem do samodzielnego usunięcia wizyty oraz przypomnienie 3 dni wcześniej.

4. Termin wizyt można bezpłatnie modyfikować (lub odwołać) do godz. 18.00 dnia poprzedzającego (również w weekendy), dzięki czemu mamy możliwość podjęcia próby umówienia innego Pacjenta na daną godzinę. Wizyty odwołane po tym terminie (za wyjątkiem pierwszej takiej sytuacji), wymagają uiszczenia pełnej opłaty za wizytę (niezależnie czy odwołanie odbyło się poprzez link w mailu czy telefonicznie).

5. Konsultacja indywidualna trwa 50 minut i (podobnie jak wszystkie inne formy terapii) rozpoczyna się punktualnie. W przypadku spóźnienia Pacjenta jej czas ulega skróceniu, natomiast w przypadku opóźnienia rozpoczęcia z przyczyn leżących po stronie Ośrodka, zostanie przeprowadzona w całości.

KONTAKT

Rejestracja telefoniczna/SMSowa : 663 003 908 (pon-pt 8.00-20.00, sb-ndz 10.00-18.00)

Rejestracja mailowa: kontakt@gama.rzeszow.pl

Rejestracja online: www.gama.rzeszow.pl/rejestracja/