Oferta spotkań w grupach

 

 GRUPY WSPARCIA


Grupy wsparcia nazywane są inaczej grupami wzajemnej pomocy. Składają się z osób, które spotykają się regularnie w celu dzielenia się doświadczeniem w radzeniu sobie
z problemem, który łączy wszystkich członków grupy. Wzajemne wsparcie emocjonalne pomaga w zwalczaniu bezradności wobec danego problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp. W prowadzonych przez nas spotkaniach grup wsparcia uczestniczy psycholog – pełni on funkcję koordynatora spotkania, odpowiada na zadawane pytania,
podpowiada ważne tematy rozmowy, dba by każdy z członków grupy miał możliwość wypowiedzieć się (o ile tego chce), nie prowadzi jednak terapii.
Grupy wsparcia mają charakter otwarty, co oznacza, że można do nich dołączyć w każdej chwili. Przed dołączeniem do grupy zapraszamy na bezpłatną konsultację
z psychologiem, w celu ustalenia potrzebnego danej osobie rodzaju wsparcia oraz omówienia możliwych korzyści z uczestnictwa w grupie, ale także ograniczeń tej formy pomocy.

Aktualnie prowadzimy następujące grupy wsparcia (kliknij by dowiedzieć się więcej):