Gimnastyka Umysłu dla Seniorów (oferta dla instytucji)

Wychodząc naprzeciw potrzebom Seniorów, przedstawiamy ofertę warsztatów psychologicznych, prowadzonych w sposób dostosowany do preferencji i możliwości osób 60+.
Gwarantujemy przyjemną atmosferę, pozbawioną pośpiechu oraz tzw. „niezdrowej” rywalizacji. Podczas zajęć wzmacniana będzie m.in. motywacja do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz współpraca w grupie.

Proponowane bloki tematyczne:

Pamięć
Uwaga i spostrzeganie

Zasady efektywnego uczenia się
Myślenie logiczne i rozwiązywanie problemów
Planowanie i organizowanie
Funkcje przestrzenne
Funkcje językowe
Radzenie sobie z emocjami

 

Spotkania prowadzone są w formie warsztatów, w celu maksymalnego zaktywizowania grupy i tym samym zwiększenia efektywności treningu.
Podczas każdego spotkania przeplatają się elementy teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. By utrzymać maksymalny poziom zaangażowania uczestników,
zapraszani są oni do wspólnych dyskusji i dzielenia się swoimi doświadczeniami w omawianych tematach.

Jednym z najważniejszych celów zajęć jest wzbudzenie motywacji do samodzielnej pracy pomiędzy zajęciami oraz po ich zakończeniu,
by trwale wzmacniać kondycje umysłową, a dzięki temu wpływać na poprawę jakości życia Seniorów.

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne materiały ćwiczeniowe, zarówno w formie multimedialnej jak i papierowej.
Uczestnicy zapoznani zostają z korzyściami płynącymi z treningu funkcji poznawczych oraz poznają różnorodne metody ich wzmacniania,
ze szczególnym naciskiem na te, które mogą wykonywać samodzielnie (np. w domu), bez znacznych nakładów finansowych czy czasowych.
Zapoznani zostają również z sygnałami pogarszającej się pamięci, które należy skonsultować z lekarzem.

 

UWAGA! Aktualnie prowadzimy warsztaty jedynie na zlecenie instytucji/stowarzyszeń itp,
nie prowadzimy otwartych grup dla indywidualnych Zainteresowanych.
Całkowity koszt przeprowadzenia warsztatów to 150-200 zł za godzinę,
w zależności od liczby godzin oraz odległości od siedziby Ośrodka GAMA.

Cena obejmuje również materiały dla Uczestników.
Szczegółowych informacji udziela prowadząca Dorota Leniar
nr tel 602 79 55 88, kontakt@gama.rzeszow.pl

Trening prowadzi mgr Dorota Leniar
psycholog z doświadczeniem przeprowadzonych
ponad 400 godzin warsztatów z Seniorami.
Posiada referencje m.in. domów Senior – Wigor
oraz Stowarzyszenia B4 – realizatora cyklu projektów „E-Senior”.