Oferta zajęć w grupach

Przedstawiamy GAMĘ organizowanych u nas spotkań w grupach.

Proponujemy Państwu udział w:

warsztatach rozwoju osobistego

grupach wsparcia

 grupach terapeutycznych

Każda z tych form pomocy ma inną specyfikę, którą przybliżamy poniżej.

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO


Warsztaty rozwoju osobistego mają na celu pracę nad poprawieniem jakości życia w wybranym obszarze (społecznym, zawodowym, emocjonalnym itp.).
Dotyczą tzw. kompetencji „miękkich” czyli tego w jaki sposób coś robimy,  a nie co robimy.  Posługując się metaforą motoryzacyjną – kompetencje twarde
to posiadanie przez Ciebie prawa jazdy danej kategorii, a kompetencje miękkie to Twój sposób prowadzenia samochodu. Podobnie jak za kierownicą,
również w innych dziedzinach życia możemy chcieć wypracować umiejętności, które ułatwią nam bardziej efektywne „poruszanie się” w ważnych sferach naszego życia.
Podczas uczestnictwa w warsztatach będziemy dyskutować, wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia w parach, grupach, ponieważ najlepiej uczymy się w praktyce.

Aktualnie prowadzimy następujące warsztaty rozwoju osobistego (kliknij by dowiedzieć się więcej):

 

 GRUPY WSPARCIA


Grupy wsparcia nazywane są inaczej grupami wzajemnej pomocy. Składają się z osób, które spotykają się regularnie w celu dzielenia się doświadczeniem w radzeniu sobie
z problemem, który łączy wszystkich członków grupy. Wzajemne wsparcie emocjonalne pomaga w zwalczaniu bezradności wobec danego problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp. W prowadzonych przez nas spotkaniach grup wsparcia uczestniczy psycholog – pełni on funkcję koordynatora spotkania, odpowiada na zadawane pytania,
podpowiada ważne tematy rozmowy, dba by każdy z członków grupy miał możliwość wypowiedzieć się (o ile tego chce), nie prowadzi jednak terapii.
Grupy wsparcia mają charakter otwarty, co oznacza, że można do nich dołączyć w każdej chwili. Przed dołączeniem do grupy zapraszamy na bezpłatną konsultację
z psychologiem, w celu ustalenia potrzebnego danej osobie rodzaju wsparcia oraz omówienia możliwych korzyści z uczestnictwa w grupie, ale także ograniczeń tej formy pomocy.

Aktualnie prowadzimy następujące grupy wsparcia (kliknij kwadrat by dowiedzieć się więcej):

 

GRUPY TERAPEUTYCZNE


Psychoterapia grupowa polega na leczeniu i rozwiązywaniu problemów w grupie osób, która spotyka się systematycznie. Szczególnie skuteczna jest w leczeniu problemów dotyczących relacji społecznych oraz emocji im towarzyszących. W grupie terapeutycznej uczymy się funkcjonowania w różnych relacjach, by potem przenieść tę umiejętność do codziennego życia, aby podobne bliskie, budujące relacje tworzyć, pielęgnować i czerpać z nich radość. Terapię grupową prowadzi psychoterapeuta, którego rolą jest diagnoza istoty problemów osób uczestniczących
w grupie. Dzieje się to w oparciu o zgłaszane trudności oraz indywidualne dla każdego wzorce kontaktowania się z ludźmi, pomoc członkom grupy w rozpoznaniu i zrozumieniu tego, co niekorzystne i niefunkcjonalne w tworzonych przez nich interakcjach, umożliwienie poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Ostatecznym celem terapii grupowej jest doprowadzenie do pożądanej zmiany na lepsze w obrębie przejawianych trudności.

Aktualnie prowadzimy zapisy do następujących grup (kliknij kwadrat by dowiedzieć się więcej):