Centrum Edukacji Onkologicznej OKNO

Centrum oferuje kompleksową opiekę
stanowiącą uzupełnienie tradycyjnej opieki medycznej
poprzez usługi edukacyjne i porady specjalistyczne
we wszystkich fazach choroby nowotworowej.
Wsparciem mogą zostać objęci zarówno chorzy oraz ich bliscy,
jak i pracownicy medyczni oraz wolontariusze